Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập vào trang CocaTheme.com, bao gồm bất kỳ trang web nào tại tên miền này, bạn đồng ý chịu rằng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào trang web.

1. Bản Quyền và DMCA

 • Trang web CocaTheme.com không cung cấp bất kỳ sản phẩm hay tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền. Chúng tôi cũng không lưu trữ bất kỳ tập tin nào liên quan đến bản quyền. Toàn bộ sản phẩm trên website được phát hành theo bản quyền GNU và được phát triển bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp.
 • Những sản phẩm hay bất kỳ tài liệu xuất hiện trên trang web được phép sử dụng cho mục đích cá nhân. Nếu bạn muốn sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại, bạn nên mua trực tiếp từ nhà phát triển.
 • Chúng tôi không cung cấp bất kỳ key hay bản quyển để thực hiện cập nhật tự động từ nhà sản xuất. Tất cả sản phẩm trên trang web đều được sử dụng bình thường với đầy đủ các tính năng sẵn có và với không giới hạn website (tên miền). Không cần đến key hay bản quyền để kích hoạt.
 • Việc tái sử dụng bất kỳ hình ảnh, icon hay video nào trong nội dung sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào đều bị nghiêm cấm.

2. Cung Cấp Sản Phẩm

 • Sau khi thanh toán, bạn có thể nhận sản phẩm mà bạn đã mua từ CocaTheme thông qua email bạn đã đăng ký.
 • Xin vui lòng xem chi tiết hướng dẫn thanh toán sau đây: https://cocatheme.com/hinh-thuc-thanh-toan

3. Chính Sách Hoàn Tiền

 • CocaTheme sẽ không hoàn tiền sau khi đơn hàng đã hoàn tất trừ trường hợp sản phẩm không thể sử dụng được bình thường.
 • Nếu sản phẩm không thể sử dụng được, chúng tôi sẽ cần thời gian để tìm hiểu và sửa lỗi. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

4. Chính Sách Hỗ Trợ

 • CocaTheme tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật miễn phí thông qua hệ thống email và hỗ trợ trực tuyến trên website. Ví dụ, CocaTheme có thể hỗ trợ trong việc cài đặt sản phẩm.
 • CocaTheme không phải người sản xuất trực tiếp ra sản phẩm (trừ những sản phẩm do CocaTheme việt hóa và xây dựng lại dựa trên nền tảng có sẵn), nên khả năng hỗ trợ kỹ thuật có giới hạn. Chúng tôi không thay đổi tính năng của sản phẩm hay sửa lỗi sản phẩm từ nhà cung cấp.
 • Nếu bạn cần hỗ trợ cài đặt hay cấu hình sản phẩm đã mua trên website, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

5. Chính Sách Bảo Mật

 • Tất cả các thông tin của khách hàng cung cấp đều được sử dụng với mục đích hoàn thiện đầy đủ thông tin của quá trình mua và cung cấp sản phẩm.
 • Xin vui đọc chi tiết chính sách bảo mật thông tin tại trang: https://cocatheme.com/chinh-sach-bao-mat

6. Cam Kết Bán Hàng

 • CocaTheme cam kết rằng bất kỳ sản phẩm trên trang web không chứa bất kỳ mal-ware, virut hay quảng cáo nào. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết rằng sản phẩm bạn mua trên trang CocaTheme.com sẽ hoạt động giống hêt như những gì bạn mong đợi hay tương thích với các theme hay plugin khác.
 • CocaTheme không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào cho trang web sử dụng các sản phẩm mà bạn đã tải xuống.

7. Điều Khoản và Điều Kiện

 • Trang web có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Điều Khoản và Điều Kiện hiện tại mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện bán sản phẩm và đăng ký tài khoản. Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ bao nào trong trường hợp có thay đổi về các điều kiện bán sản phẩm hoặc đăng ký thành viên.